Saturday, 6 March 2021

Environment Related Days

  MahitiVedike Com       Saturday, 6 March 2021

          ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಿನಗಳು

 

ವಿಶ್ವ ತೇವಭೂಮಿ ದಿನ - *ಫೆಬ್ರವರಿ 02*

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ - *ಮಾರ್ಚ್ 03*

ನದಿಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ - *ಮಾರ್ಚ್ 14*

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ - *ಮಾರ್ಚ್ 21*

ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ - *ಮಾರ್ಚ್ 22*

ವಿಶ್ವ  ಹವಾಮಾನ ದಿನ - *ಮಾರ್ಚ್ 23*

ಭೂಮಿಯ ದಿನ - *ಎಪ್ರಿಲ್ 22*

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ - *ಮೇ 22*

 ಪರಿಸರ ದಿನ - *ಜೂನ್ 05*

ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನ - *ಜೂನ್ 08*

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿನ - *ಜೂನ್ 21*

ವಿಶ್ವ ಮಳೆಕಾಡು ದಿನ - *ಜೂನ್ 22*

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ
 - *ಜುಲೈ 28*

ವಿಶ್ವ ಓಜೋನ್ ದಿನ - *ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16*

ಪರಿಸರ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ - *ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26*

ವಿಶ್ವ ನದಿಗಳ ದಿನ - *ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ*

ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಿನ - *ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4*

ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ - *ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24*

ವಿಶ್ವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದಿನ - *ನವೆಂಬರ್ 21*

ವಿಶ್ವ  ಮಣ್ಣಿನ ದಿನ - *ಡಿಸೆಂಬರ್ 05*

 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವತ ದಿನ -
 *ಡಿಸೆಂಬರ್ 11*

logoblog

Thanks for reading Environment Related Days

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment