Thursday, 18 March 2021

Awards and Honors 2020 Top - 50

  MahitiVedike Com       Thursday, 18 March 2021

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ 2020 Top - 50 

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ಅಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮನ್

ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 

ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
logoblog

Thanks for reading Awards and Honors 2020 Top - 50

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment