Monday, 1 March 2021

* Important code to remember the President of India *

  MahitiVedike Com       Monday, 1 March 2021
 *ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು  ನೆನಪಿಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಡ್*
            👇👇👇👇👇👇👇

'ರಾ,ರಾ,ಜ,ಗಾ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ನಿ,ಗ್ಯಾ,ವೆಂಕಟ,ಶಂಕರ
ನಾರಾಯಣ,
ಅಬ್ದುಲ್,ಪ್ರತಿಭಾ,ಪ್ರಣವ,
ರಾಮಾನಾಥ."

1) "ರಾ"= *ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್*

2)"ರಾ"= *ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್*

3)"ಜ"= *ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್*

4)"ಗಾ"= *ವಿ,ವಿ,ಗೀರಿ*

5)"ಹಿ"= *ಹಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲಾ*

6)"ಪ್ರಾ"= *ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್*

7)"ನಿ"= *ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ*

8) "ಗ್ಯಾ"= *ಗ್ಯಾನಿಜೇಲಸಿಂಗ್*

9) "ವೆಂಕಟ"= *ವೆಂಕಟರಮಣ*

10) "ಶಂಕರ್"= *ಶಂಕರ ದಯಾಳ ಶರ್ಮ*

11) "ನಾರಾಯಣ"= *K,R, ನಾರಾಯಣ*

12) "ಅಬ್ದುಲ್"= *ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ*

13) "ಪ್ರತಿಭಾ"= *ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್*

14) "ಪ್ರಣವ"= *ಪ್ರಣವ ಮುಖರ್ಜಿ*

15) "ರಾಮನಾಥ"= *ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್*
logoblog

Thanks for reading * Important code to remember the President of India *

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment