Saturday, 6 March 2021

Little information about the nation,

  MahitiVedike Com       Saturday, 6 March 2021
        

         ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ  ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ,


ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು :- July 22,1947

 
ಧ್ವಜ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು :- ಪಿಂಗಾಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ

 
ಧ್ವಜದ ಉದ್ದ : ಅಗಲ :-. 3:2


ಧ್ವಜದ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು :- 2002 ರಲ್ಲಿ

 
ಧ್ವನಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದದ್ದು :- 2005 ರಲ್ಲಿ

 
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು :- Jan 24. 1950

 
ಮೊದಲು ಹಾಡಿದ್ದು :- ಡಿ. 27. 1911 ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ


ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ
 ಮೂಲ ರಚಿತ ಭಾಷೆ :- ಬಂಗಾಳಿ


ರಚನೆ :- ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠ್ಯಾಗೂರು

 
ಹಾಡುವ ಅವಧಿ :- 52 sec

 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಲುಗಳು :- 13


 ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ :- ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಸಿಂಹ


ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು :- ಜ. 26.1950

 
ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಯ ಲಿಪಿ :- ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ

 
ಉಪನಿಷಚತ್ತು :- ಮಂಡಕೋಪನೀಷತ್

 
ಭಾರತದ ನಾಡಗೀತೆ :- ವಂದೆ ಮಾತರಂ.


 ರಚನೆ :- ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ

 
ಕಾದಂಬರಿ, :- ಆನಂದ ಮಠ


ಮೊದಲು ಹಾಡಿದ್ದು :- 1896 ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ.

 ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು :- Jan. 24. 1950


ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ :- ಸಾರೇ ಜಹಾಂಸೆ ಅಚ್ಚಾ.


ರಚನೆ :- ಮಹಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್


ಭಾಷೆ :- ಉರ್ದು

 
ಶೈಲಿ :- ಗಜಲ್

logoblog

Thanks for reading Little information about the nation,

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment