Monday, 15 March 2021

Brief information on State Director principles

  MahitiVedike Com       Monday, 15 March 2021
 

ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

 

ಸಂವಿಧಾನದ = 36 ರಿಂದ 51ರ ವಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ, 

 ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ "ನಾಲ್ಕನೇ" ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, 

 ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 

1935 ರ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಉದಾರವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 36ನೇ ವಿಧಿ"= ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 37 ನೇ ವಿಧಿ"= ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ,

 "ಸಂವಿಧಾನದ 38 ನೇ ವಿಧಿ"= ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು,

 "ಸಂವಿಧಾನದ 39 ನೇ ವಿಧಿ"= ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ,

" ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 

  ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1976 ರಲ್ಲಿ "ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ" ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 40 ನೇ ವಿಧಿ"= ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

 "ಸಂವಿಧಾನದ 41 ನೇ ವಿಧಿ"= ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ,  ದುರ್ಬಲರಿಗೆ,  ವೃದ್ಧರಿಗೆ,  ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, 

 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು
1) "ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ" ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

2) "ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನ ಯೋಜನೆ"= ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

3) "ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ"= ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, 

4) "ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ"= ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ

 "ಸಂವಿಧಾನದ 42 ನೇ ವಿಧಿ"= ಪ್ರಸೂತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

" ಪ್ರಸೂತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 1961 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 "ಸಂವಿಧಾನದ 43ನೇ ವಿಧಿ"= ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆ
" ಕನಿಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು 1948 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 43(A) ವಿಧಿ"= ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

 "ಸಂವಿಧಾನದ 44ನೇ ವಿಧಿ"= ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಹಿತೆ
( ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್)

 "ಸಂವಿಧಾನದ 45ನೇ ವಿಧಿ"= 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು

 "ಸಂವಿಧಾನದ 46ನೇ ವಿಧಿ"= ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ,  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ,  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 47 ನೇ ವಿಧಿ"= ಮಧ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು

 "ಸಂವಿಧಾನದ 48ನೇ ವಿಧಿ"= ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹಸು ಮತ್ತು ಕರುಗಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕರಾವಿನ ಬಾರ ಎಳೆಯುವ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 48(A) ವಿಧಿ"= ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
" ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 1972 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 "ಸಂವಿಧಾನದ 49 ನೇ ವಿಧಿ"= ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು

 "ಸಂವಿಧಾನದ 50 ನೇ ವಿಧಿ"= ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು

 "ಸಂವಿಧಾನದ 51 ನೇ ವಿಧಿ"= ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು

logoblog

Thanks for reading Brief information on State Director principles

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment