Monday, 8 February 2021

First Karnataka War 1746-1748

  MahitiVedike Com       Monday, 8 February 2021

      *ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ*
                 *1746-1748*
                👇👇👇👇👇👇
ಪ್ರೆಂಚರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಡೂಪ್ಲೆ*

 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಬರ್ನೆಟ್*

ಒಪ್ಪಂದ= *ಎಕ್ಸೆ-ಲ್-ಚಾಪೆಲ್*
(TET-2020)

2) *ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ*(1749-1754)

 ಪ್ರೆಂಚರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಡೊಪ್ಲೆ*

 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್*

 ಒಪ್ಪಂದ= *ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ*

3) *ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ( *1756-1763*)

 ಪ್ರೆಂಚರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಕೌಂಟ್-ಡಿ-ಲ್ಯಾಲಿ*

 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್*

 ಒಪ್ಪಂದ= *ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ*
( ಇದಕ್ಕೆ "ವಾಂಡಿವಾಸ್" ಕಾಳಗ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ,)

1) *ಒಂದನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ(1767-1769*)

 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಮಿತ್*

ಮೈಸೂರಿನ ನಾಯಕತ್ವ= *ಹೈದರಲಿ*

 ಒಪ್ಪಂದ= *ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದ*

2) *ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ(1780-1784*)

 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ವಾರನ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್*

 ಮೈಸೂರಿನ ನಾಯಕತ್ವ= *ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್*

 ಒಪ್ಪಂದ= *ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪಂದ*

 *ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ(1790-1792*)

 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್*

ಮೈಸೂರಿನ ನಾಯಕತ್ವ= *ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್*

 ಒಪ್ಪಂದ= *ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ*
 (ಸಿವಿಲ್ ಪಿಸಿ-2020)

4) *ನಾಲ್ಕನೇ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ(1799*)
 ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಾಯಕತ್ವ= *ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ*

 ಮೈಸೂರಿನ ನಾಯಕತ್ವ= *ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್*

 ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮರಣ= 
*ಮೇ 4.1799*
logoblog

Thanks for reading First Karnataka War 1746-1748

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment