Tuesday, 16 March 2021

Original names of the sultans in the history of medieval India

  MahitiVedike Com       Tuesday, 16 March 2021 ಮಧ್ಯಯುಗಿನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಲ್ತಾನರ ಮೂಲ ಹೆಸರುಗಳು 1)  ಘೀಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್ ಮೂಲ ಹೆಸರು = ಬಹಾ-ಉದ್-ದೀನ್.
 
2)  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಮೂಲಹೆಸರು= ಅಲಿಗುರ್ಷಸ್ಸ್.
 
3) ಘೀಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತುಘಲಕನ  ಮೂಲ ಹೆಸರು= ಘಾಜಿಮಲ್ಲಿಕ.
 
4) ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕನ  ಮೂಲ ಹೆಸರು= ಜುನಾಖಾನ್.
 
5) ಸಿಕಂದರ್ ಲೋದಿಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು= ನಿಜಾಂಖಾನ್.
 
6) ಬಾಬರ್ ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು= ಜಾಹೀರುದ್ದಿನ್ ಮೊಮ್ಮದ್,

7) ಶೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿನ  ಮೂಲ ಹೆಸರು= ಫರೀಧ. 

8) ಅಕ್ಬರನ ಮೂಲ ಹೆಸರು= ಜಲಾಲುದ್ದಿನ್ ಮಮ್ಮದ ಅಕ್ಬರ್.
 
9) ಜಾಂಗೀರನ ಮೂಲ ಹೆಸರು= ಸಲೀಂ
10) ಷಹಜಾನ್ ಮೂಲ ಹೆಸರು = ಖುರಮ್.
logoblog

Thanks for reading Original names of the sultans in the history of medieval India

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment