Wednesday, 17 March 2021

Major cases related to the "proposal" of the Constitution

  MahitiVedike Com       Wednesday, 17 March 2021


      ಸಂವಿಧಾನದ "ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ" ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು


1) ಬೇರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣ=1960

" ಈ ಬೇರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಗಳಲ್ಲಿ "ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್" ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು

2)  ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ
 V/S ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ-1973

 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್" ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಗ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, 

3) LIC OF INDIA CASE-1995

 ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ "ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್" ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು, 

 
ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು


1) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?(SDA-1998)
ನಾವು ಭಾರತೀಯರು

2) ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?(SDA-2011)
ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ,

3) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?(SDA-2008)
ಸಾರ್ವಭೌಮ,  ಸಮಾಜವಾದಿ,  ಜಾತ್ಯಾತೀತ,  ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ,  ಗಣರಾಜ್ಯ,  ವೆಂದು

4) "ಜಾತ್ಯತೀತ" ಮತ್ತು "ಸಮಾಜವಾದಿ" ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವುದು?(PC-2016&ESI-2013)
42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ (1976ರಲ್ಲಿ)

5) ಭಾರತದ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು?(DAR-2018)
ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ

6) ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಉಪ ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ?(UPSC-2013)
ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, 

7) ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಅಡಕವಾಗಿಲ್ಲಾ? 
(UPSC-2017)
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

8) ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರೂಪಿಸಿದವರ ಆಂತರ್ಯವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ? 
(UPSC-2017)
ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ

9) ಯಾವ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು? 
ಬೇರುಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣ

10)  ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಎಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು? 
ಕೇಶವನಂದ ಭಾರತಿ
v/s ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ

11) ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು? 
Lic of india case

logoblog

Thanks for reading Major cases related to the "proposal" of the Constitution

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment