Wednesday, 3 March 2021

Brief information about the High Court

  MahitiVedike Com       Wednesday, 3 March 2021
ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ
           👇👇👇👇👇

_ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿಗಳು *214 ರಿಂದ 237 ವಿಧಿ ವರೆಗೆ*

_ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು 214ನೇ ವಿಧಿ_ = *ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ,*

_ಸಂವಿಧಾನದ 215ನೇ ವಿಧಿ= *_ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ*

 _ಸಂವಿಧಾನದ 216ನೇ_ ವಿಧಿ= *ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ರಚನೆ* 

 ಸಂವಿಧಾನದ 217ನೇ_  ವಿಧಿ= *ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ*

 ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು *ಕೋಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.*

  ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅರ್ಹತೆಗಳು
                  👇👇👇👇

1) *ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು*

2) *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು*

 ಸಂವಿಧಾನದ "219ನೇ ವಿಧಿ" *ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ*

 ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ *ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ*

 ಸಂವಿಧಾನದ "221ನೇ ವಿಧಿ"= *ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವೇತನಗಳು*

 ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾಸಿಕ ವೇತನ= 
*2, 50, 000 ರೂಪಾಯಿಗಳು*

 ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ= *2.25.000 ರೂಪಾಯಿಗಳು*

 ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ *ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ*, 

 ಸಂವಿಧಾನದ "222 ನೇ ವಿಧಿ"= *ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆ*

" ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 

 ಸಂವಿಧಾನದ 223 ನೇ ವಿಧಿ=  *ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ,*

 ಸಂವಿಧಾನದ "224 ನೇ ವಿಧಿ"= *ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿನ ದೇಶರ ನೇಮಕ*

" ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, 

" ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ= *ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು*

 ಸಂವಿಧಾನದ "226 ನೇ ವಿಧಿ"= *ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸುತ್ತದೆ*

" ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ *226 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು*, 

( "ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ" ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು( ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ 139ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟ್ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ...

 ಸಂವಿಧಾನದ 231 ನೇ ವಿಧಿ= *ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ*

 ಸಂವಿಧಾನದ 233 ನೇ ವಿಧಿ= *ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ*

 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು_ *ಹೈಕೋರ್ಟ್* ಮಾಡುತ್ತದೆ..( *FDA-2021)* 

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು *25 ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳಿವೆ*

 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ= *1884*

 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ= *ಬೆಂಗಳೂರು*

 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಎರಡು ಪೀಠಗಳು
1)  *ಧಾರವಾಡ,* 
2) *ಕಲಬುರಗಿ/ ಗುಲ್ಬರ್ಗ*

 ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಸಂಚಾರಿ ನ್ಯಾಯಲಯವನ್ನು *ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಪುಲ್ವಾನಾ  ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನಿಸಲಾಯಿತು,*

 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು=
 *ನ್ಯಾ//ಅನ್ನಾಚಾಂಡಿ* ( ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್)

 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಿ
*ನ್ಯಾ// ಮಂಜುಳಾ ಚಳ್ಳೋರ್*

 ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು
*ನ್ಯಾ// ಲೀಲಾ ಸೇಠ್*( ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ)

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ
*ನ್ಯಾ// ಅಭಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಓಕಾ*

logoblog

Thanks for reading Brief information about the High Court

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment