Tuesday, 9 March 2021

A bird's eye view of the Indian forest

  MahitiVedike Com       Tuesday, 9 March 2021
    
    ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಿನೋಟ 


 _ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ_ 1927

 _ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ_ 1952

 _ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ_ 1972

 _ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ_ 1980

 _ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ_  1986,

 _ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿ_ 1988


 _ಅರಣ್ಯವು_  " ಸಮವತಿ೯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ "   _ಇದನ್ನು  "1976ರಲ್ಲಿ 42 ನೇ ತಿದ್ದು ಪಡಿ "  ಮೂಲಕ  ಸಮವತಿ೯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.._ 

 _ಸಮುದಾಯ ಭಾಗಿತ್ವ ಅರಣ್ಯ ವನ್ನು_  1976 ರಲ್ಲಿ  ಜಾರಿಗೆ ಕರಲಾಯಿತು.

 _ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ  ಅರಣ್ಯವು ಆದೇಶದ "ಭೂಭಾಗದ ಶೇ 33% " ರಷ್ಟು ಇರವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು._ 

 _ಭಾರತದಲ್ಲಿ_  ಶೇ 21.67%  (2019 ಅರಣ್ಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ)  ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ .

ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 20.11% (2019 ಅರಣ್ಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ )  ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ.


2019 ರ ಅರಣ್ಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ " ಕನಾ೯ಟಕ , ಕೇರಳ  ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ" ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ  ಅರಣ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

 _ಭಾರತದಲ್ಲಿ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ_ - ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

 _ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ_ ರಾಜ್ಯ - ಹರಿಯಾಣ 

 _ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗರೀಷ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು_ -  ಮೀಜೋರಾಂ

 _ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ_ - "ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ "

 _ಅತಿ  ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು_  - "  ದಿಯು ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಾದ್ರನಗರಹವೇಲಿ "

 _ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆ_ - *ಉತ್ತರಕನ್ನಡ* ' ಹಾಗೂ _ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆ_ - "ವಿಜಯಪೂರ "
logoblog

Thanks for reading A bird's eye view of the Indian forest

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment