Wednesday, 10 February 2021

Presiding Committee Chairmen

  MahitiVedike Com       Wednesday, 10 February 2021
 *ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು*
           👇👇👇👇👇👇👇

1) ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು*

2) ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು*

3) ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹ*

4) ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್*

5) ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್*

6) ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್*

7) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
*ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್*

8) ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್*

9) ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
*ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್*

10) ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಜೆ,ವಿ, ಮಾಳವಂಕರ್*

11) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *S,K,ದಾರ*

12) ಸಾಧನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತರಾಮಯ್ಯ*

13) ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ,ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್*

14) ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಲಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 *ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್*

logoblog

Thanks for reading Presiding Committee Chairmen

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment