Tuesday, 23 February 2021

fDA, SDA. ". Devotional Reform Movements in North India

  MahitiVedike Com       Tuesday, 23 February 2021
"FDA,SDA. ವಿಶೇಷಾಂಕ".
 *ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು*
=======================
☘ ಸುಧಾರಕರು :- *ರಾಮಾನಂದ*
☘ ಸ್ಥಳ :- *ಅಲಹಾಬಾದ್* 
☘ ಗುರುಗಳು :- *ರಾಮಾನುಜರು* 
☘ ರಚನೆ :- *ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ* 
☘ ವಿಶೇಷತೆ :- *ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ*
=======================
☘ ಸುಧಾರಕರು :- *ಕಬೀರದಾಸರು*
☘ ಸ್ಥಳ :- *ವಾರಣಾಸಿ* 
☘ ಗುರುಗಳು :- *ರಾಮಾನಂದರು*  
☘ ರಚನೆ :- *ದೋಹಾ ಪದ್ಯಗಳು*
☘ ವಿಶೇಷತೆ :- *ಬಹುಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿಸಿದರು*. *ರಾಮ -ರಹೀಮ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಎಂದರು*
==================
☘ ಸುಧಾರಕರು :- *ಚೈತನ್ಯರು* ( ವಿಶ್ವಂಭರ)
☘ ಸ್ಥಳ :- *ಬಂಗಾಳ*
☘ ಗುರುಗಳು :- *ಈಶ್ವರಿಪುರಿ* 
☘ ರಚನೆ :-  *ಚೈತನ್ಯಾ* *ಚರಿತಾಮೃತ* ಮತ್ತು *ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು* 
☘ ವಿಶೇಷತೆ :- *ಮುಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರು*
=================
☘ ಸುಧಾರಕರು :- *ಮೀರಾಬಾಯಿ*
☘ ಸ್ಥಳ :- *ಮೇವಾಡ* ( ರಾಜಸ್ಥಾನ )
☘ ಗುರುಗಳು :- *ರಾಯದಾಸ* ( ರವಿದಾಸ್ )
☘ ರಚನೆ:- *ಭಜನಾ ಪದಗಳು* 
☘ ವಿಶೇಷತೆ :- *ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು*.
=================
☘ ಸುಧಾರಕರು :- *ಗುರುನಾನಕ್*
☘ ಸ್ಥಳ :- *ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್*
☘ ವಿಶೇಷತೆ :- *ಗುರುಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ್* ಸಿಖ್ ರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂದರು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ಖಂಡಿಸಿದರು
================
☘ ಸುಧಾರಕರು :- *ತುಳಸೀದಾಸ್*
☘ ಸ್ಥಳ :- *ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ*
☘ ವಿಶೇಷತೆ :- *ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ* ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು *ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ* ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
---------------------------------------
logoblog

Thanks for reading fDA, SDA. ". Devotional Reform Movements in North India

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment