Saturday, 6 March 2021

Presiding Committee Chairmen

  MahitiVedike Com       Saturday, 6 March 2021
   
 ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು

1) ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು

2) ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು

3) ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹ

4) ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

5) ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

6) ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

7) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್

8) ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್

9) ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
  ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್

10) ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕಲಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಜೆ,ವಿ, ಮಾಳವಂಕರ್

11) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 S,K,ದಾರ

12) ಸಾಧನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತರಾಮಯ್ಯ

13) ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ,ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

14) ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಲಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು? 
 ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್

logoblog

Thanks for reading Presiding Committee Chairmen

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment