Wednesday, 17 March 2021

Key words in the “proposal” of the Constitution

  MahitiVedike Com       Wednesday, 17 March 2021


 ಸಂವಿಧಾನದ "ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ"ಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು


1) "ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು", 
2) "ಸಾರ್ವಭೌಮ", 
3) ಸಮಾಜವಾದಿ"
4) "ಜಾತ್ಯಾತೀತ, 
5) "ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ", 
6) ಗಣರಾಜ್ಯ, 
7) "ನ್ಯಾಯ"
8) "ಸಮಾನತೆ," 
9) "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ", 
10) "ಭಾತೃತ್ವ", 
11) "ಐಕ್ಯತೆ"
logoblog

Thanks for reading Key words in the “proposal” of the Constitution

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment