Thursday, 4 March 2021

Brief information on Central Information Commission and State Information Commission

  MahitiVedike Com       Thursday, 4 March 2021
 
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

 ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ

 ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ
2005 ಅಕ್ಟೊಬರ್ 12

 ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
 ನವದೆಹಲಿ

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಆಗಿದೆ.

 ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ 5ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷಆಗುವರೆಗೂ

 _ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ._

 _ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು_ =
*ಸುಧೀರ್ ಭಾರ್ಗವ್*


 _*ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ*_ 

 _ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ_ = *ಬೆಂಗಳೂರು*

 _ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ  *ರಾಜ್ಯಪಾಲರ* ಮಾಡುತ್ತಾರೆ_

 _ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯುಕ್ತರ  ಅಧಿಕಾರವಧಿ_ =
 *_5ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 65 ವರ್ಷಆಗುವರೆಗೂ_*

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು=
 ಶ್ರೀ ಎನ್ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
logoblog

Thanks for reading Brief information on Central Information Commission and State Information Commission

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment