Sunday, 28 February 2021

Major dams

  MahitiVedike Com       Sunday, 28 February 2021
      ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು
            👇👇👇👇
1) *ದಾಮೋದರ್ ಆನೇಕಟ್ಟು*

 ಇದು *ದಾಮೋದರ ನದಿಗೆ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 "ದಾಮೋದರ ನದಿ" *ಗಂಗಾ ನದಿಯ* ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ, 

 ದಾಮೋದರ್ ಅನೇಕಟ್ಟು *ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ* ಮತ್ತು *ಜಾರ್ಖಂಡ್* ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, 

 ದಾಮೋದರ ನದಿಯನ್ನು *ಬಂಗಾಳದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 

 ಇದು *ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದೆ*(1948)

 ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯ *ಜಾರ್ಖಂಡಿನ ಛೋಟಾ ನಾಗಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ*  ಉಗಮವಾಗಿದೆ, 
=====================

2) *ಹಿರಾಕುಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದು *ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು*(55 Km)

 ಇದನ್ನು *ಮಹಾನದಿಗೆ* ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದನ್ನು *ಓಡಿಸ್ಸಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರ* ಬಳಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ *25 km.  ನಾಲೆಯೂ ಸೇರಿ 55km ಆಗಿದೆ*, 

 ಮಹಾನದಿಯನ್ನು *ಓಡಿಸದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 

 ಇದು *ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಆಗಿದೆ*, 
====================

3) *ತೆಹರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದು ಭಾರತದ *ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ *ಭಾಗಿರತಿ ನದಿಗೆ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದರ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ *266 ಮೀ*(855ಪೀಟ್)ಇದೆ.

 ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು= *ರೋಗನ್ ಅನೇಕಟ್ಟು*( "ತಜಕಿಸ್ತಾನ" ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ) 
===================

4) *ಭಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದನ್ನು *ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿಗೆ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದು *ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ* ಇದೆ.

 ಇದನ್ನು *ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 

 ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ *ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ ಇದೆ*
( ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ *ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ದವಾದ ಕೃತಕ ಕಾಲುವೆಯಾಗಿದೆ*(750km).
====================

5) *ಕೋಸಿ ಅನೇಕಟ್ಟು*

 ಇದನ್ನು  *ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, 

 ಇದು *ವಿದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ* ಏಕೈಕ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.( "ಭಾರತ' ಮತ್ತು "ನೇಪಾಳ")

 ಕೋಸಿ ನದಿ *ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಪನದಿ* ಯಾಗಿದೆ,

 ಇದನ್ನು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ *ಅರುಣಾ ನದಿ* ಎನ್ನುವರು.
====================

 6) *ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದನ್ನು *ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಗೆ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.

 ಇದು *ಕರ್ನಾಟಕ* ಮತ್ತು *ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ* ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, 

 ಇದನು *ಪಂಪಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

 ಇದು *ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ* ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ, 
====================

7) *ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ*

 ಇದು *ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ* ಮತ್ತು *ತೆಲಂಗಾಣ* ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಯಾಗಿದೆ.

 ಇದನ್ನು *ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ* ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು *ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ಕಾಲುವೆ*

ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ= *ಲಾಲ್ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ*
====================

8) *ನರ್ಮದಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದು *ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ* ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದು *92 ಮೀಟರ್* ಉದ್ದವಿದೆ, 
=====================
9) *ಚಂಬಲ್ ಅನೇಕಟ್ಟು*

 ಇದು *ರಾಜಸ್ಥಾನ* *ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ* ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆ. 

 ಇದನ್ನು "ಯಮುನಾ ನದಿಯ" ಉಪನದಿಯಾದ *ಚಂಬಲ್* ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

ಈ  ಯೋಜನೆ ಮೂರು ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 
1) *ರಾಣಾಪ್ರತಾಪ*, 
2) *ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ*, 
3) *ಜವಾಹರ್*
====================

10) *ರಿಹಂದ ಅನೇಕಟ್ಟು*

 ಇದನ್ನು *ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಪಿಂಪ್ರಿಬಳಿ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ,

 ಇದು *ಸೋನಾ ನದಿಯ* ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ,  

 ಇದನ್ನು *ಗೋವಿಂದ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ ಸಾಗರ* ಎನ್ನುವರು,
====================

11) *ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು*(KRS) 

 ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ *ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ* ಎಂಬಲ್ಲಿ  ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದನ್ನು *ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ* ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದರ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ *ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ* ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲುವೆಗೆ *ವರುಣಾ* ಕಾಲುವೆ ಎನ್ನುವರು, 
====================

12) *ಬರ್ಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು*

 ಇದನ್ನು *ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಜ್ಜಂಪುರದಲ್ಲಿ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ,

 ಇದನ್ನು *ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ* ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ,  
====================

13) *ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ*/ *ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು* 

 ಇದನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ  ದಲ್ಲಿರುವ *ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ*  ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ, 

 ಇದು *ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಿದ್ಧೋಶ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ,*
===================

logoblog

Thanks for reading Major dams

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment